Test na LF

O testech z Cermatu

O testech z Cermatu
Český jazyk

Český jazyk

Český jazyk
Matematika

Matematika

Matematika

Cermat O testech z Cermatu

Jak CERMAT
testy hodnotí

 • Standardizovaný systém: CERMAT využívá standardizovaný systém hodnocení, který zohledňuje správné i nesprávné odpovědi, aby bylo hodnocení objektivní a stejné pro všechny studenty.

Kdo připravuje testy CERMAT

 • Odborný tým: Testy pro CERMAT připravuje tým odborníků z různých vzdělávacích oborů. Tito specialisté, kteří pracují přímo pro tuto organizaci, se ujistí, že testy jsou v souladu s učebními osnovami a splňují vysoké standardy kvality.

Co je to CERMAT, co dělá a co má na starost?

 • Definice a účel: CERMAT, což je zkratka pro Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, bylo zřízeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v roce 2006. Je to organizace odpovědná za sestavování a hodnocení maturitních a přijímacích testů na střední školy v České republice.
 • Hlavní role: Kromě přípravy a hodnocení testů, CERMAT také provádí analýzu dat z testů, vývoj nových metodik pro testování a spolupracuje s odbornými institucemi v oboru vzdělávání.
 • Zajištění kvality: CERMAT se snaží zajistit, aby testy byly v souladu s učebními osnovami a zároveň reflektovaly aktuální požadavky na znalosti studentů.

Jednotná zkouška od CERMATU pro 9. třídy

 • Od roku 2017 musí všichni žáci 9. tříd, kteří mají zájem o studium na střední škole či gymnáziu, absolvovat jednotnou přijímací zkoušku. Tuto zkoušku připravuje právě státní organizace CERMAT a skládá se z didaktických testů z českého jazyka a matematiky (prolinky na češtinu a matematiku na též stránce).

Aktuality (poslední aktualizace k 18. 8. 2023)


 • Pro školní rok 2023/24 se chystají změny v organizaci CERMAT testů. Monitorujeme aktuální situaci a tuto stránku budeme aktualizovat podle nejnovějších informací. Pokud se s námi připravujete, budeme vás v průběhu informovat e-mailem!

Příprava na jednotné přijímačky na SŠ s EDUZIEM

 • Chystáš se na jednotné přijímačky na střední školu a cítíš nejistotu? S EDUZIEM ti nabízíme kvalitní a cílenou přípravu, která ti pomůže získat jistotu a sebevědomí. Díky našim osvědčeným metodám a materiálům se můžeš spolehnout na to, že budeš připravený na všechny výzvy přijímacího řízení. Nečeká na poslední chvíli, připoj se k nám a postav se přijímačkám s jasnou vizí úspěchu!
Cermat

Cermat Testy z českého jazyka

Co je obsahem jednotné přijímací zkoušky z češtiny?

 • Uchazeč skládající jednotnou přijímací zkoušku z češtiny pro čtyřleté střední školy a nástavbová studia musí splňovat požadavky dle RVP ZV, zaměřené hlavně na komunikační, jazykové a literární dovednosti. Test primárně ověřuje čtenářskou gramotnost. Více zde.

Jak si vedli žáci 9. tříd s jednotnými přijímačkami z češtiny v minulém roce?

 • Výsledky z českého jazyka ve 4letých oborech jsou skoro stejné jako loni, kolem 55,6 %. Gymnázia měla o trochu lepší výsledky než loni, zatímco odborné školy měly trochu horší. Největší pokles měly nástavbové školy. Rozdíly mezi typy škol se zvětšily. Více zde.

Příprava na češtinu s EDUZIEM

 • Výsledky z českého jazyka ve 4letých oborech jsou skoro stejné jako loni, kolem 55,6 %. Gymnázia měla o trochu lepší výsledky než loni, zatímco odborné školy měly trochu horší. Největší pokles měly nástavbové školy. Rozdíly mezi typy škol se zvětšily. Více zde.
Český jazyk

Zkus si modelový test
z češtiny v naší aplikaci

Cermat Testy z matematiky

Co je obsahem jednotné přijímací zkoušky z matematiky?

 • Uchazeč přistupující k přijímací zkoušce z matematiky pro čtyřleté střední školy a nástavbová studia musí splňovat požadavky stanovené RVP ZV. Tato zkouška je zaměřena především na dovednosti v oblasti čísel, proměnných, řešení rovnic, práce s daty a základní geometrie. Dále se testuje schopnost uplatnění těchto znalostí v praktických situacích, včetně řešení slovních a kombinatorických úloh. Zkouška primárně ověřuje matematickou gramotnost žáka. Více zde.

Jak si vedli žáci 9. tříd s jednotnými přijímačkami z matematiky v minulém roce?

 • Výsledky z matematiky v 4letých školách klesly na 39,9 %. Gymnázia si vedla lépe než jiné školy, ale stále hůř než minulý rok. Výsledky v odborných a nástavbových školách taky klesly. Všechny typy škol měly horší výsledky než loni. Více zde.

Příprava na matematiku s EDUZIEM

 • Máš obavy z přijímaček na střední školu, zejména z matematiky? S EDUZIEM ti pomůžeme překonat tyto obavy. Naše testy nanečisto tě dokonale připraví na všechny matematické úkoly, které tě v přijímacím zkoušce čekají. Začni se připravovat včas! Přidej se k nám a zajisti si, aby tvá cesta k přijetí na střední školu byla bez chyb!
Matematika

Zkus si modelový test
z matematiky v naší aplikaci