Cookies a GDPR - Ochrana osobních údajů

Kdo údaje sbírá
Společnost Scintio s.r.o. (IČO: 05390125 se sídlem v Brně, Haškova 139/2), která je majitelem značky EDUZIO.

Jaké údaje sbíráme, proč a jak dlouho
Otevřené Testy
Na základě Vašeho souhlasu sbíráme Vaše jméno a e-mailovou adresu k zasílání newsletterů – tj. informací o studiu na lékařských fakultách, přijímacích řízeních, tipy ke studiu a akcích v rámci rodiny Scintio.
Údaje jsou uchovávány po dobu max. po dobu 5 let.

Registrace na Uzavřené Testy a Testy Nanečisto
Na základě Vašeho souhlasu sbíráme Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu k zasílání newsletterů – tj. informací o studiu na lékařských fakultách, přijímacích řízeních, tipy ke studiu a akcích MUDRstart.
Údaje jsou uchovávány po dobu max. po dobu 5 let.

Kontaktování přes kontaktní formulář
K zodpovězení Vašeho dotazu potřebujeme jméno, příjmení a Váš e-mail, na který dotaz zodpovíme. Vaše údaje jsou pak využity k odesílání newsletterů a uchovávány po dobu maximálně 5 let.

Kdo údaje zpracovává
Vedoucí zaměstnanci značky EDUZIO (společnosti Scintio s.r.o.).

Externí zpracovatelé
Společnost Solitea a.s., která provozuje účetní software
Aplikace Mailchimp, která slouží k hromadnému rozesílání e-mailů Programátor administračního systému Filip Farník (IČO: 05804230)

Na co máte právo

dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup. můžete zádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.
Můžete požádat o ukončení zasílání e-mailových zpráv.

Kam se můžete obrátit
Pokud si myslíte, že Vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás na: [email protected] nebo [email protected].
Pokud nebudete s řešením Vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 20
21