1 / 50

Které z uvedených jednotek nepatří mezi základní a odvozené jednotky SI či jejich dekadické násobky?

Eduzio

00:11:59

INFORMACE

Počet otázek

50

Celkem bodů

50

Minimální počet

40

VŠECHNY OTÁZKY
zobrazit všechny otázky