Hlásíš se na přijímačky?
Otestuj si svoje znalosti v reálném testu!

Z 1. Lékařská fakulta v Praze

Eduzio

Test trvá 90 minut. Po uplynutí této doby se test uzavře.

Eduzio

Každá otázka má 4 možnosti a jednu či více správných odpovědí.

Eduzio

Za každou zcela správně zodpovězenou otázku získáte 1 bod. Za špatně zodpovězenou otázku se body neodečítají. Maximálně můžete získat 50 bodů.

Eduzio

U testu není dovoleno používat kalkulačky. Abyste testem prošli, musíte získat alespoň 38 bodů a současně mít více bodů, než 80 % ostatních studentů.

Eduzio
385

… studentů již udělalo tento test.