Hlásíš se na přijímačky?
Otestuj si svoje znalosti v reálném testu!

Z Lékařská fakulta v Brně

Eduzio

Po uplynutí této doby se test uzavře.

Eduzio

Každá otázka má jednu či více správných odpovědí.

Eduzio

Za každou správně zodpovězenou otázku získáte 1 bod. Za špatně zodpovězenou otázku se body neodečítají.

Eduzio

Abyste testem prošli, musíte získat minimální počet bodů a současně mít více bodů, než 80 % ostatních studentů.

Eduzio
1062

… studentů již udělalo tento test.