Hlásíš se na přijímačky?
Otestuj si svoje znalosti v reálném testu!

Z Lékařská fakulta v Plzni

Eduzio

Test trvá 90 minut. Po uplynutí této doby se test uzavře.

Jedná se pouze o ukázkový test.

Eduzio

Každá otázka má 4 možnosti a právě jednu správnou odpověď.

Eduzio

Za každou správně zodpovězenou otázku získáte 1 bod. Za špatně zodpovězenou otázku se body neodečítají. Maximálně můžete získat 50 bodů.

Eduzio

U testu je dovoleno používat kalkulačky. Abyste testem prošli, musíte získat alespoň 34 bodů a současně mít více bodů, než 80 % ostatních studentů.

Eduzio
985

… studentů již udělalo tento test.