Hlásíš se na přijímačky?
Otestuj si svoje znalosti v reálném testu!

Z Přijímačky na medicínu

Eduzio

Test trvá 40 minut. Po uplynutí této doby se test uzavře.

Eduzio

Každá otázka má 4 možnosti a jednu či více správných odpovědí.

Eduzio

Za každou zcela správně zodpovězenou otázku získáte 1 bod. Za špatně zodpovězenou otázku se body neodečítají. Maximálně můžete získat 30 bodů.

Eduzio

U testu je dovoleno používat kalkulačky. Abyste testem prošli, musíte získat alespoň 18 bodů a současně mít více bodů, než 80 % ostatních studentů.

Eduzio
11742

… studentů již udělalo tento test.